خریداران به همراه کتاب زیر ...
حامد اختیاری، تارا رضاپور، منوچهر واعظی (ویراستار)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، نعیم تدین(تصویرگر) حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
تارا رضاپور، حامد اختیاری، سمیه حیدری (ویراستار)، نعیم تدین(تصویرگر)، کیانا عامری(تصویرگر) تارا رضاپور
ناشر: مهرسا - تیر 1402
تارا رضاپور، حامد اختیاری، سمیه حیدری (ویراستار)، تایماز کاویانی(گرافیست)، سمیرا مختاری(تصویرگر) تارا رضاپور
ناشر: مهرسا - 1402
ترور ج. پاول، شکوفه موسوی (مترجم)، حسین زارع (مترجم) ترور ج. پاول
ناشر: کتاب ارجمند - آبان 1401
لیزا رینی، پیتراچ. ورنر، مهدی طباطبائی نیا (مترجم)، علی حسین سازمند (مترجم) لیزا رینی
ناشر: دانژه - آبان 1402
شارون هانسن، محمدعلی خالق پور (مترجم)، محمدرضا تقی زاده شیرازی (مترجم) شارون هانسن
ناشر: ارجمند - دی 1400
تارا رضاپور، حامد اختیاری، سمیه حیدری (ویراستار)، سمیرا مختاری(تصویرگر) تارا رضاپور
ناشر: مهرسا - مهر 1402
حامد اختیاری، تارا رضاپور، نعیم تدین(تصویرگر)، محسن فرهادی(گرافیست) حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - اردیبهشت 1403
شونا اینس، احمد تصویری (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، آیریس آگوچ(تصویرگر) شونا اینس
ناشر: مهرسا - اردیبهشت 1403
پاسکال میشلان، میلاد کسائی (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار) پاسکال میشلان
ناشر: مهرسا - دی 1401