خریداران به همراه کتاب زیر ...
اسماعیل عباسی، مهدی وثوق نیا(گرافیست) اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار - آذر 1401
2250000 ریال 2025000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جان سارکوفسکی، فرشید آذرنگ (مترجم) جان سارکوفسکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1393
هارالد مانته، پیروز سیار (مترجم) هارالد مانته
ناشر: سروش - اردیبهشت 1401
ناشر: شورآفرین - آبان 1398