خریداران به همراه کتاب زیر ...
اسماعیل عباسی، مهدی وثوق نیا(گرافیست) اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار - آذر 1401
2250000 ریال 2025000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دیوید پراکل دیوید پراکل
ناشر: کتاب پرگار - بهمن 1395
آندریاس فی نینگر، نصرالله کسرائیان (مترجم) آندریاس فی نینگر
ناشر: اسرار دانش - آذر 1400
جولی آدیر کینگ، سرژ تیماشف، عطیه سادات میرخانی (مترجم) جولی آدیر کینگ
ناشر: هیرمند - اردیبهشت 1402
لوسی سونر لوسی سونر
ناشر: کتاب پرگار - بهمن 1398
ناشر: کتاب پرگار - بهمن 1398
اسماعیل عباسی اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار - اسفند 1396
دیوید پرکل، اسماعیل عباسی (مترجم) دیوید پرکل
ناشر: کتاب پرگار - اردیبهشت 1398
جان برگر، کریم متقی (مترجم) جان برگر
ناشر: کتاب پرگار - فروردین 1396
مایکل فریمن، زهرا ریحانی فرد (مترجم) مایکل فریمن
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1398