خریداران به همراه کتاب زیر ...
لیندا زگزبسکی، امیر حسین خداپرست (مترجم) لیندا زگزبسکی
ناشر: کرگدن - آذر 1398
2000000 ریال 1800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارتین هایدگر، فرهاد سلمانیان (مترجم) مارتین هایدگر
ناشر: نشر مرکز - دی 1401
کارول اس پیرسون، هیو کی مار، کاوه نیری (مترجم) کارول اس پیرسون
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - فروردین 1400
دومینیک ژانیکو، نرگس سردابی (مترجم)، علیرضا حسن پور (مترجم)، مسعود خیرخواه (ویراستار)، سیمون کریچلی(مقدمه) دومینیک ژانیکو
ناشر: موسسه انتشارات فلسفه - آذر 1398
اندرو ساپینگتون، حمیدرضا حسین شاهی برواتی (مترجم) اندرو ساپینگتون
ناشر: روان - 1401
الیزابت کوبلرراس، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) الیزابت کوبلرراس
ناشر: کلک آزادگان - اردیبهشت 1402
ناشر: نقش و نگار - شهریور 1395
ماکس هورکهایمر ماکس هورکهایمر
ناشر: گام نو - اسفند 1395
باربارا بارون-تایگر، پل دی. تایگر، محمد گذرآبادی (مترجم) باربارا بارون-تایگر
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس - مرداد 1402
لودویک ویتگنشتاین، مالک حسینی (مترجم) لودویک ویتگنشتاین
ناشر: هرمس - آبان 1384