خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نوین توسعه - 24 شهریور 1400
790000 ریال 690000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 2 آذر 1399
ناشر: مازیار - 8 اسفند 1400
دانیل پینک، رضا امیررحیمی (مترجم) دانیل پینک
ناشر: آگاه، کندوکاو - 22 فروردین 1400
چارلز دوهیگ، مصطفی طرسکی (مترجم) چارلز دوهیگ
ناشر: نوین توسعه - 28 شهریور 1400
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
دانیل گلمن، نسرین پارسا (مترجم) دانیل گلمن
ناشر: رشد - 13 خرداد 1401
اریک ریز، محمدجواد احمدپور (مترجم) اریک ریز
ناشر: پندار پارس، مرکز کارآفرینی ستکا - 24 بهمن 1400
ناشر: در دانش بهمن - تیر 1396
شریل سندبرگ، آدام گرانت، لیلا ثریاصفت (مترجم) شریل سندبرگ
ناشر: نوین توسعه - 1398