خریداران به همراه کتاب زیر ...
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دیوید مک ورتر، دانیل سونادا، محمود شریعتمدارطالقانی (مترجم)، محمدجواد نظیری (ویراستار) دیوید مک ورتر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مهر 1394
مانی صالحی علامه (مترجم)، پی یر گریمال (زیرنظر) مانی صالحی علامه (مترجم)
ناشر: مهاجر - فروردین 1391
هرمزدیار کیانمهر هرمزدیار کیانمهر
ناشر: آییژ - شهریور 1389
کیت دودینگ، عباس مخبر (مترجم) کیت دودینگ
ناشر: آشیان - بهمن 1390
آنتونی آربلاستر آنتونی آربلاستر
ناشر: آشیان - مهر 1398
ناشر: سبزان - مرداد 1389
ناشر: انتشارات تهران - اسفند 1384
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - تیر 1395
راجر مارجوری بنکس، حسین حسنی (مترجم) راجر مارجوری بنکس
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - خرداد 1394