خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - آذر 1399
1200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون آر. کاوی، محمدرضا آل یاسین (مترجم) استیون آر. کاوی
ناشر: هامون - 1403
دیوید ویسکات، کیاندخت نورافروز (مترجم) دیوید ویسکات
ناشر: دایره - اردیبهشت 1399
تی.زد. لاوین، پرویز بابایی (مترجم) تی.زد. لاوین
ناشر: نگاه - دی 1400
روبرت توکه، ساعد زمان (مترجم) روبرت توکه
ناشر: ققنوس - آذر 1399
افلاطون، محمدعلی فروغی (مترجم)، محمدابراهیم امینی پور (ویراستار) افلاطون
ناشر: جامی - اسفند 1392
مالکولم گلدول، حامد رحمانیان (مترجم) مالکولم گلدول
ناشر: نوین توسعه - 1398
رابرت الکس جانسون، نیلوفر نواری (مترجم) رابرت الکس جانسون
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - مرداد 1399
آدام گرانت، علیرضا خاکساران (مترجم) آدام گرانت
ناشر: نشر آموخته - آذر 1401