خریداران به همراه کتاب زیر ...
سوزان ام. نل، اسماء عاقبتی (مترجم) سوزان ام. نل
ناشر: پرنده - خرداد 1398
1150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رویا نبی زاده (مترجم)، مه رو فرمند (مترجم)، پاتریشیا کویین (ویراستار)، جودیت ام. استرن (ویراستار) رویا نبی زاده (مترجم)
ناشر: روان - خرداد 1399
کیت اسپرر، شهلا رفیعی (مترجم) کیت اسپرر
ناشر: فراروان - 1402
ناشر: ابن سینا - بهمن 1394
الهه محمد اسماعیل (مترجم) الهه محمد اسماعیل (مترجم)
ناشر: دانژه - 1402
گری لی لندرث، سو براتون، الهه آقایی (مترجم)، الناز پیش قدم (مترجم)، احمد عابدی (مترجم) گری لی لندرث
ناشر: دانژه - 1400
جولین هیلویگ گارسیا، رابرت دی فریدبرگ، جسیکا ام مک کلر، افسانه شایسته آذر (مترجم) جولین هیلویگ گارسیا
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1401
ناشر: ارجمند - آذر 1397
سی.کیت کانرز، جولیت جت، محمود میرنسب (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) سی.کیت کانرز
ناشر: کتاب ارجمند - دی 1402
گاری لی لندرث(گردآورنده) گاری لی لندرث(گردآورنده)
ناشر: اطلاعات - 1395