خریداران به همراه کتاب زیر ...
دیوید گوگینز، میلاد بشیری (مترجم) دیوید گوگینز
ناشر: میلکان - بهمن 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پونه مقیمی پونه مقیمی
ناشر: بینش نو - 1403
جورج اورول، حمیدرضا بلوچ (مترجم)، شکوه آرونی (ویراستار)، اریک فروم(مقدمه) جورج اورول
ناشر: مجید - دی 1401
جورج اورول، امیر امیرشاهی (مترجم) جورج اورول
ناشر: جامی - 1402
عباس معروفی عباس معروفی
ناشر: ققنوس - 1403
ماری فورلئو، سحر شریفی (مترجم)، پوریا محمودی (ویراستار) ماری فورلئو
ناشر: میلکان - مهر 1402
مارک منسون، سمانه پرهیزکاری (مترجم) مارک منسون
ناشر: میلکان - 1402
جولز اونز، فاطمه حسینی سارانی (مترجم) جولز اونز
ناشر: میلکان - شهریور 1399
مارک مانسون، مریم تبرا (مترجم) مارک مانسون
ناشر: میلکان - شهریور 1400