خریداران به همراه کتاب زیر ...
الیزابت درودی، تیتسیانا پاچی، شهلا قاسمیان (مترجم)، آرزو اسکندری (ویراستار)، الناز حدیدی (ویراستار) الیزابت درودی
ناشر: کتاب آبان - اردیبهشت 1402
4500000 ریال 4050000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جووانی سیواردی، مریم سعیدی (مترجم) جووانی سیواردی
ناشر: خانه هنرمندان - بهمن 1397
مایری مکنزی، آیدا تدین (مترجم) مایری مکنزی
ناشر: کتاب آبان - 1399
جووانی سیواردی، ایرج شیرنژاد (مترجم) جووانی سیواردی
ناشر: برگ نگار - تیر 1395
گراهام لسلی مک کالم گراهام لسلی مک کالم
ناشر: یساولی - دی 1397
گراهام لسلی مک کالم، سونیا رضاپور (مترجم) گراهام لسلی مک کالم
ناشر: یساولی - اردیبهشت 1397
افسونگر فراست (مترجم) افسونگر فراست (مترجم)
ناشر: بیهق کتاب - مهر 1400
مارگارته اشتیگلر، لوئیز کرولوپ، نیره یونسی (مترجم) مارگارته اشتیگلر
ناشر: شرکت نشر قطره - خرداد 1401
استوارت ام .کیلی، ام .نیل براون، کورش کامیاب (مترجم) استوارت ام .کیلی
ناشر: مینوی خرد - خرداد 1402
عفت حاجیان عفت حاجیان
ناشر: مشاور توس - شهریور 1390