خریداران به همراه کتاب زیر ...
چارلز دوهیگ، المیرا محمدی (مترجم) چارلز دوهیگ
ناشر: آرایان - آذر 1396
2450000 ریال 2205000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نفیسه تحویلداران (مترجم) نفیسه تحویلداران (مترجم)
ناشر: فخراکیا - اردیبهشت 1394
مایکل پاوز، راجر کلارک، سامان هزارخانی (مترجم) مایکل پاوز
ناشر: فخراکیا - خرداد 1398
ژوزف د.آمیلیو، مریم سعیدی (مترجم) ژوزف د.آمیلیو
ناشر: فخراکیا - مرداد 1390
جونز استال، سامان هزارخانی (مترجم) جونز استال
ناشر: فخراکیا - فروردین 1398
علی ذوقی(گردآورنده) علی ذوقی(گردآورنده)
ناشر: فخراکیا - تیر 1390
برند اورس، آرش نوحی تهرانی (مترجم) برند اورس
ناشر: فخر کیا - تیر 1397
لئاتریس آیزمن، مریم نعمتی (مترجم) لئاتریس آیزمن
ناشر: فخراکیا - دی 1397
حمیدرضا بختیاری فرد حمیدرضا بختیاری فرد
ناشر: فخراکیا - شهریور 1398
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
حمیدرضا نادی(گردآورنده) حمیدرضا نادی(گردآورنده)
ناشر: فخراکیا - اردیبهشت 1400