خریداران به همراه کتاب زیر ...
چارلز دوهیگ، المیرا محمدی (مترجم) چارلز دوهیگ
ناشر: آرایان - آذر 1396
2450000 ریال 2205000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آنتونیو گرامشی، عباس میلانی (مترجم) آنتونیو گرامشی
ناشر: اختران - دی 1401
مهران پاینده، استانلی میلگرام، عباس خداقلی (مترجم) مهران پاینده
ناشر: اختران - اسفند 1398
آنتونی رابینز، مهدی مجردزاده کرمانی (مترجم) آنتونی رابینز
ناشر: موسسه فرهنگی راه بین - خرداد 1401
سینتیاماری دانتزیک، عربعلی شروه (مترجم) سینتیاماری دانتزیک
ناشر: شباهنگ - دی 1387
کیت وایت، امین ابراهیمی دهکردی (مترجم)، مژده ابراهیمی (مترجم)، سارا سعادت فرد (مترجم) کیت وایت
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا - شهریور 1402
یاشار قهرمانی یاشار قهرمانی
ناشر: فخراکیا - اردیبهشت 1393
بهرادامین سلماسی بهرادامین سلماسی
ناشر: فخراکیا - دی 1397
آناهیتا مقبلی آناهیتا مقبلی
ناشر: فخراکیا - بهمن 1398
آناهیتا مقبلی آناهیتا مقبلی
ناشر: فخراکیا - فروردین 1398