خریداران به همراه کتاب زیر ...
لیدیا دنگلجی، آلبرت الیس، مایکل آبرامس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) لیدیا دنگلجی
ناشر: روان شناسی و هنر - آبان 1392
1270000 ریال 1143000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رسا - شهریور 1398
ایروینگ بکر، آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وحیده عرفانی (مترجم) ایروینگ بکر
ناشر: رسا - 1401
آلبرت الیس، کاتارین مک لارن، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، فاطمه سلیمی علویجه (ویراستار)، احسان رضوانی(گرافیست) آلبرت الیس
ناشر: روان شناسی و هنر - دی 1401
کارل رنسام راجرز کارل رنسام راجرز
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 1402
رابرت آلن هارپر، آلبرت الیس، مهرداد فیروزبخت (مترجم)، وجیهه داودآبادی (ویراستار) رابرت آلن هارپر
ناشر: رشد - 1400
آلبرت الیس، الهام آرام نیا (مترجم)، سیدشمس الدین حسینی (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: نسل نو اندیش - دی 1401
کارل رنسام راجرز، فاطمه همتی، نرگس طالقانی، علی حسین سازمند (ویراستار) کارل رنسام راجرز
ناشر: دانژه - آذر 1394
اریک فروم، پوری سلطانی (مترجم)، مجید رهنما(مقدمه) اریک فروم
ناشر: مروارید - اسفند 1401
ویندی درایدن، مایکل نینان ویندی درایدن
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مهر 1395