خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناصر رضائی، علی رحیم پور، حمید ده نبی (ویراستار) ناصر رضائی
ناشر: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - تیر 1393
150000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فرانسوا ولا، لیونل بشرل، محمدابراهیم گوهریان (مترجم)، محمدمهدی کتابچی (مترجم) فرانسوا ولا
ناشر: امیرکبیر - مهر 1391
اندرو هولدن، علی موحد (مترجم) اندرو هولدن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1394
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1400
محمد شبانی محمد شبانی
ناشر: سمت - دی 1402
ارل بابی، کامران فیضی (مترجم)، سیدحسین رضوی (مترجم) ارل بابی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - فروردین 1391
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
سیاوش خلیلی شورینی سیاوش خلیلی شورینی
ناشر: یادواره کتاب - فروردین 1393
فرهاد خدادادکاشی، امیر یوسفی (ویراستار) فرهاد خدادادکاشی
ناشر: سمت - اسفند 1401
هوبرت بلالاک هوبرت بلالاک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1395