خریداران به همراه کتاب زیر ...
رابرت گلیو، سیدمهدی طباطبایی (مترجم) رابرت گلیو
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - بهمن 1396
4000000 ریال 3600000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فتح الله نجارزادگان فتح الله نجارزادگان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - مهر 1402
توشیهکیو ایزوتسو، فریدون بدره ای (مترجم) توشیهکیو ایزوتسو
ناشر: موسسه نشر فرزان روز - فروردین 1402
محمدبن محمد غزالی، حسین خدیوجم (به اهتمام) محمدبن محمد غزالی
ناشر: علمی و فرهنگی - 1393
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - بهمن 1396
فرهنگ مهروش فرهنگ مهروش
ناشر: بصیرت - 1389
فتح الله نجارزادگان، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) فتح الله نجارزادگان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - بهمن 1400
فتح الله نجارزادگان، محسن قاسم پور، محمدکاظم شاکر، شادی نفیسی، محمد اسعدی، محمدباقر سعیدی روشن، سیدمحمدحسن جواهری (ویراستار) فتح الله نجارزادگان
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - اسفند 1401
امیر احمدنژاد، سیدمحمود طیب حسینی، عسکر دیرباز، علیرضا عظیمی فر، احمد واعظی، محمد اسعدی، علی اصغر ناصحیان، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) امیر احمدنژاد
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - بهمن 1401
مجید معارف، فتح الله نجارزادگان، محمدعلی مهدوی راد مجید معارف
ناشر: سمت - دی 1401