خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: پندار پارس - خرداد 1398
1700000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
میکل دی. ماجین، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) میکل دی. ماجین
ناشر: آدینه - خرداد 1388
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - مرداد 1395
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، سرمد کیانی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - اسفند 1397
ریک بریکمن، ریک کرزنر، فاطمه صانعی کاشانی فرد (مترجم) ریک بریکمن
ناشر: آدینه - اسفند 1398
گری هیرکنز، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) گری هیرکنز
ناشر: آدینه - اسفند 1393
فرانک فیوره، داور ونوس (مترجم)، مسعود کرمی (مترجم)، مهرداد پرچ (مترجم) فرانک فیوره
ناشر: کتاب مهربان نشر - آذر 1394
ناشر: رسا - اسفند 1400
احمد ماکوئی، علیرضا علی نژاد احمد ماکوئی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - آبان 1395
ترورلئونارد یانگ، اکبر میرحسنی (مترجم)، صفر فضلی (مترجم) ترورلئونارد یانگ
ناشر: اختران - شهریور 1388