خریداران به همراه کتاب زیر ...
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 21 تیر 1396
680000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دیوید آر. شرکلیف دیوید آر. شرکلیف
ناشر: سبزان - خرداد 1394
هادی سعادت، حیدرعلی شایانفر (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، احد کاظمی (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 10 اسفند 1398
صبیحه امین ودو، پوشکین کاچرو صبیحه امین ودو
ناشر: سیمای دانش، آذر - آذر 1394
بنجامین کو، فرید گل نراقی، حسن شادکام انور (مترجم) بنجامین کو
ناشر: گسترش علوم پایه - 3 آذر 1393
بهروز احمدی بهروز احمدی
ناشر: جهان نو - 3 آبان 1396
محمدهاشم صدرایی محمدهاشم صدرایی
ناشر: آیندگان - 10 بهمن 1388
محمدباقر منهاج محمدباقر منهاج
ناشر: نهر دانش - بهمن 1395
علی خاکی صدیق علی خاکی صدیق
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 29 دی 1393