خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: دوران - 1402
4800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
لوراای برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لوراای برک
ناشر: ارسباران - 1402
ناشر: ویرایش - بهمن 1401
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 1402
غلامحسین شکوهی غلامحسین شکوهی
ناشر: به نشر - 1402
داریل بم، سوزان نولن هوکسما، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، ریتا اتکینسون، مهرداد بیک (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) داریل بم
ناشر: رشد - 1401
جورج فردریک نلر جورج فردریک نلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - آذر 1401