خریداران به همراه کتاب زیر ...
پتر تسومتور، علیرضا شلویری (مترجم) پتر تسومتور
ناشر: حرفه هنرمند - تیر 1402
980000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: روزنه - شهریور 1400
کریستیان نوربری شولتز، علیرضا سیداحمدیان (مترجم) کریستیان نوربری شولتز
ناشر: نیلوفر - مهر 1391
کریستیان نوربرگ-شولتس، محمود امیریاراحمدی (مترجم) کریستیان نوربرگ-شولتس
ناشر: آگه - خرداد 1402
کیت نزبیت، محمدرضا شیرازی (مترجم)، لاله خاکپور (ویراستار) کیت نزبیت
ناشر: نشر نی - آبان 1401
فرانک چینگ، علیرضا تغابنی (مترجم)، سیده صدیقه قویدل (مترجم) فرانک چینگ
ناشر: کتاب وارش - 1401
رودولف آرنهایم، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم) رودولف آرنهایم
ناشر: سمت - دی 1402
سیده میترا هاشمی سیده میترا هاشمی
ناشر: روزنه - بهمن 1393
مهدی گلچین عارفی (ویراستار)، مهرداد قیومی بیدهندی (به اهتمام) مهدی گلچین عارفی (ویراستار)
ناشر: روزنه - آبان 1394
جان دیویی، مسعود علیا (مترجم) جان دیویی
ناشر: ققنوس - دی 1401