خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدباقر سعیدی روشن، غلامرضا بیات (ویراستار) محمدباقر سعیدی روشن
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - اسفند 1400
900000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هانس کونگ، گروه مترجمان (مترجم) هانس کونگ
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - شهریور 1390
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دی 1401
عبدالله بن محمد نجم رازی، محمدامین ریاحی(به اهتمام) عبدالله بن محمد نجم رازی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1402
مارتین هایدگر، سیاوش جمادی (مترجم) مارتین هایدگر
ناشر: ققنوس - آبان 1401
سیدمحمود طیب حسینی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) سیدمحمود طیب حسینی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - خرداد 1402
مجید معارف، فتح الله نجارزادگان، محمدعلی مهدوی راد مجید معارف
ناشر: سمت - دی 1401
عبدالهادی فقهی زاده عبدالهادی فقهی زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مرداد 1401
ابوالکلام آزاد، محمدابراهیم باستانی پاریزی (مترجم) ابوالکلام آزاد
ناشر: علم - بهمن 1401
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1401