خریداران به همراه کتاب زیر ...
مایکل شیهان، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (مترجم) مایکل شیهان
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مهر 1388
160000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رحمن قهرمانپور رحمن قهرمانپور
ناشر: روزنه - بهمن 1394
ناشر: نگاه معاصر - 1398
مارتا هارنکر، حسن فشارکی زاده (مترجم) مارتا هارنکر
ناشر: اشاره - آبان 1390
اریک هوفر، شهریار خواجیان (مترجم)، بهرام معلمی (ویراستار) اریک هوفر
ناشر: اختران - آذر 1401
اصغر گرشاسبی اصغر گرشاسبی
ناشر: مهاجر - شهریور 1388
مانس اشپربر، علی صاحبی (مترجم) مانس اشپربر
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1385
ایتان گیلبوآ، حسام الدین آشنا (مترجم)، محمدصادق اسماعیلی (مترجم) ایتان گیلبوآ
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مرداد 1388
پیتر کالورت، حمید قانعی (مترجم) پیتر کالورت
ناشر: آشیان - آذر 1402
حسن قاضی مرادی حسن قاضی مرادی
ناشر: اختران - اردیبهشت 1402