خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمدرضا خواجه پور محمدرضا خواجه پور
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1394
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
حجت اله مظاهری لقب حجت اله مظاهری لقب
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - تیر 1394
علیرضا کوچکی (تدوین)، محمد خواجه حسینی (تهیه کننده) علیرضا کوچکی (تدوین)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - مرداد 1391
شهرام کیانی شهرام کیانی
ناشر: آییژ - دی 1399
شمس الله ایوبی شمس الله ایوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - دی 1394
گوستاو اسلافر، امیلیو ساتور، مجید جامی الاحمدی (مترجم)، احمد جعفرنژاد (مترجم)، محمد کافی (مترجم)، حمیدرضا خزاعی (ویراستار) گوستاو اسلافر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1390
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آذر 1401
ج.درک بیولی، کنت.جی بردفورد، هنک دابلیو.ام هیلهورست، هیرو نونوگاکی، رضا توکل افشاری (مترجم)، علی شایان فر (مترجم)، فرشاد رضوان (ویراستار) ج.درک بیولی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1401
مجید کوپاهی مجید کوپاهی
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد 1392
ادواردج. موری، ارژنگ جوادی (مترجم)، رضا محمدی گل (مترجم) ادواردج. موری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1390