خریداران به همراه کتاب زیر ...
ابوالقاسم ذاکرزاده، نفیسه حکمت (ویراستار) ابوالقاسم ذاکرزاده
ناشر: الهام - تیر 1387
400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مهشید میرمعزی (مترجم)، گرترود هایدگر (به اهتمام) مهشید میرمعزی (مترجم)
ناشر: نقش و نگار، موسسه انتشارات فلسفه - مرداد 1394
عبدالکریم رشیدیان عبدالکریم رشیدیان
ناشر: نشر نی - تیر 1400
ژیل دلوز، مهدی پارسا (مترجم) ژیل دلوز
ناشر: گام نو - فروردین 1386
ناشر: نقش و نگار - آذر 1398
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - آذر 1401
ماکس شلر، صالح نجفی (مترجم)، جواد گنجی (مترجم) ماکس شلر
ناشر: نشر ثالث - شهریور 1402
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - اسفند 1402
آنتونی کنی، اعظم پویا (مترجم) آنتونی کنی
ناشر: هرمس - مرداد 1398
تیم کرین، لارنس بنجور، یاسر پوراسماعیلی (مترجم) تیم کرین
ناشر: حکمت - خرداد 1391