خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناتالی فنتون، جیمز کوران ناتالی فنتون
ناشر: اطلاعات - آبان 1397
280000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: نقش و نگار - فروردین 1400
دانیل چندلر، مهدی پارسا (مترجم)، فرزان سجودی(زیرنظر) دانیل چندلر
ناشر: سوره مهر - مهر 1400
آمارتیاکومار سن، سیدمحمدسعید نوری نائینی (مترجم) آمارتیاکومار سن
ناشر: نشر نی - مرداد 1402
امیرعلی نجومیان(گردآورنده) امیرعلی نجومیان(گردآورنده)
ناشر: مروارید - مرداد 1401
تری لین کارل، جعفر خیرخواهان (مترجم)، محمد مالجو (ویراستار) تری لین کارل
ناشر: نشر نی - خرداد 1402
حسن بودلایی حسن بودلایی
ناشر: اندیشه احسان - مهر 1398
ضیاءالدین سردار، حمید رحیمی (مترجم) ضیاءالدین سردار
ناشر: شیرازه کتاب ما - مهر 1396
ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی - شهریور 1397
ناشر: آوای نور - بهمن 1400