خریداران به همراه کتاب زیر ...
رضا حیات الغیب رضا حیات الغیب
ناشر: سخنوران - آذر 1400
4960000 ریال 4464000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پونه مقیمی پونه مقیمی
ناشر: بینش نو - شهریور 1402
یوسف کریمی یوسف کریمی
ناشر: ویرایش - 1402
گروه مولفان کومن، مژگان کرمی (مترجم) گروه مولفان کومن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1401
تاد لاکیناک، چاک تامپکینز، جیم بالارد، کنت اچ. بلانچارد، فرشاد نجفی پور (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) تاد لاکیناک
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1401
استفانی برتولون، مائده هروی (مترجم)، آزاده صابری (ویراستار)، مجید حیدری(گرافیست) استفانی برتولون
ناشر: شمعدونی - مهر 1402
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
اولیویافاکس کابان، سعید یاراحمدی (مترجم)، فاطمه قاسمی پور (ویراستار)، زهرا خانیانی (ویراستار) اولیویافاکس کابان
ناشر: نشر آموخته - مهر 1402
فردریک فانژه، محیا احمدی پور (مترجم)، آزاده صابری (ویراستار)، مجید حیدری(گرافیست) فردریک فانژه
ناشر: شمعدونی - آبان 1402