خریداران به همراه کتاب زیر ...
امیل زولا، محمود گودرزی (مترجم)، مهدی سبز (ویراستار) امیل زولا
ناشر: افق - اسفند 1401
3550000 ریال 3195000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جین اوستین، کیوان عبیدی آشتیانی (مترجم) جین اوستین
ناشر: افق - 1402
کلود ریویر، ناصر فکوهی (مترجم) کلود ریویر
ناشر: نشر نی - دی 1402
شارلوت برونته، رضا رضایی (مترجم) شارلوت برونته
ناشر: نشر نی - مرداد 1402
نرگس صفری نرگس صفری
ناشر: خیلی سبز - 1403
نرگس صفری نرگس صفری
ناشر: خیلی سبز - 1403
مرجان ده حقی مرجان ده حقی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - 1403
مرجان ده حقی مرجان ده حقی
ناشر: خیلی سبز - 1403
ناشر: مثلث - مرداد 1400
ثنا حسین پور ثنا حسین پور
ناشر: خیلی سبز - 1403