خریداران به همراه کتاب زیر ...
امیل زولا، محمود گودرزی (مترجم)، مهدی سبز (ویراستار) امیل زولا
ناشر: افق - اسفند 1401
3550000 ریال 3195000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اونوره دو بالزاک، محسن سلیمانی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) اونوره دو بالزاک
ناشر: افق - اسفند 1399
آلکساندر دوما، محمود گودرزی (مترجم)، احمد پورامینی (ویراستار) آلکساندر دوما
ناشر: افق - شهریور 1402
آلفونس دوده، محمود گودرزی (مترجم) آلفونس دوده
ناشر: افق - اسفند 1400
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
مهدی امانی مهدی امانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1393
ویرجینیا وولف، صالح حسینی (مترجم) ویرجینیا وولف
ناشر: نیلوفر - دی 1402
کنرادفیلیپ کاتک، محسن ثلاثی (مترجم) کنرادفیلیپ کاتک
ناشر: علمی - خرداد 1401
امیلی جین برونته، نوشین ابراهیمی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) امیلی جین برونته
ناشر: افق - خرداد 1400