خریداران به همراه کتاب زیر ...
الن عباس، عنایت خلیقی سیگارودی (مترجم) الن عباس
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیما قربانی، علیرضا سیدتقوی (ویراستار) نیما قربانی
ناشر: بینش نو - اردیبهشت 1402
جفری یانگ، حسن حمیدپور (مترجم)، علی صاحبی (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مهر 1401
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1402
مایکل سنت کلر، حامد علی آقایی (مترجم)، علیرضا طهماسب (مترجم) مایکل سنت کلر
ناشر: نشر نی - دی 1402
جان نورکراس، جیمز پروچاسکا، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان نورکراس
ناشر: روان - 1403
سوزان شاپلند، پرل برمن، زینب کمالی (مترجم)، سمیه قیاسی (مترجم)، عاطفه زریابی (مترجم)، زهره سجودی (مترجم) سوزان شاپلند
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1402
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، مارجوری ویشار، حسن حمیدپور (مترجم)، زهرا اندوز (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 1402
سوزان کراوس ویتبورن، ریچارد هالجین، یحیی سیدمحمدی (مترجم) سوزان کراوس ویتبورن
ناشر: روان - مهر 1402
انجمن روان پزشکی آمریکا، یحیی سیدمحمدی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: روان - مهر 1402