خریداران به همراه کتاب زیر ...
مونیکارامیرس باسکو، مهدی اکبری (مترجم)، مصلح میرزایی (مترجم) مونیکارامیرس باسکو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 دی 1401
1050000 ریال 997500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: کتاب ارجمند - 3 تیر 1400
رز شافران، سارا اگان، سارا کمالی (مترجم)، فروغ ادریسی (مترجم) رز شافران
ناشر: کتاب ارجمند - 27 فروردین 1401
آلبرت الیس، ویلیام جیمز نال، محمدعلی فرجاد (مترجم) آلبرت الیس
ناشر: رشد - 17 فروردین 1397
ناشر: دایره - 21 مهر 1399
ریچارد بندلر، نرگس حیدری منجیلی (مترجم) ریچارد بندلر
ناشر: استاندارد - 23 خرداد 1399
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 24 دی 1401
یحیی سیدمحمدی یحیی سیدمحمدی
ناشر: روان - 19 مرداد 1401
سالی دیمیک سالی دیمیک
ناشر: شباهنگ - شهریور 1395
سوزان نیومن، مهدی قراچه داغی (مترجم) سوزان نیومن
ناشر: پیک بهار - 1395