خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آراد کتاب - دی 1400
875000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پاتریک میکولا، علیرضا جوادی (مترجم) پاتریک میکولا
ناشر: چالش - آذر 1400
ناشر: دانش پژوهان جوان - مهر 1401
علی قهرمانی علی قهرمانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - تیر 1401
برت ان. استینبارگر، وحید مطلبی زاده (مترجم)، دینا دریانی (مترجم) برت ان. استینبارگر
ناشر: چالش - 1403
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1394
مهدی علی عسکری مهدی علی عسکری
ناشر: آراد کتاب - 1399
گالن وودز، ریحانه نظام آبادی (مترجم)، علی محمدی (ویراستار) گالن وودز
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مهر 1401
کورتیس ام. فیت، رضا دلیریان (مترجم)، زینب آذریان (مترجم) کورتیس ام. فیت
ناشر: آراد کتاب - تیر 1402
جسیکا شوارتزر، احسان سپهریان (مترجم) جسیکا شوارتزر
ناشر: چالش - تیر 1400