خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آراد کتاب - 1399
1250000 ریال 1125000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مانش پاتل، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح (مترجم) مانش پاتل
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - فروردین 1401
کارولین بورودن، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) کارولین بورودن
ناشر: آراد کتاب - اسفند 1402
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1394
علی قهرمانی علی قهرمانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - تیر 1401
رابرت سی ماینر، ابراهیم صالح رامسری (مترجم)، سینا محامی (مترجم) رابرت سی ماینر
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 1402
گوردون دین دروس، وحید درزی (مترجم)، نفیسه صالحی سیاوشانی (مترجم) گوردون دین دروس
ناشر: آراد کتاب - شهریور 1399
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1402
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 1401