خریداران به همراه کتاب زیر ...
دیوید تراسبی، سوسن علائی (مترجم) دیوید تراسبی
ناشر: سوره مهر - 1393
300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
روث تاوز، علی اکبر فرهنگی (مترجم)، احتشام رشیدی (مترجم)، انسیه ابری (مترجم) روث تاوز
ناشر: دانژه - شهریور 1394
مجید کافی، محمود رجبی، محمد داوری، حفیظ الله فولادی، مهدی صفار دستگردی، سیدمحمد سلیمان پناه مجید کافی
ناشر: سمت - دی 1402
امیر سیاهپوش(به اهتمام)، علی آقاپور(به اهتمام) امیر سیاهپوش(به اهتمام)
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - اسفند 1393
سیدمحمدحسین طباطبائی، صادق لاریجانی (مترجم)، سیدهادی خسروشاهی(به اهتمام) سیدمحمدحسین طباطبائی
ناشر: بوستان کتاب قم - اردیبهشت 1400
علی اکبر سیاسی علی اکبر سیاسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
روث تاوز، علی اکبر فرهنگی (مترجم)، احتشام رشیدی (مترجم) روث تاوز
ناشر: دانژه - آبان 1393
جمشید بهنام، محمدجعفر پوینده (مترجم) جمشید بهنام
ناشر: ماهی - آذر 1401
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1402
پتر آوری، گوین هامبلی، چارلزپتر ملوین، مرتضی ثاقب فر (مترجم) پتر آوری
ناشر: جامی - اسفند 1390