خریداران به همراه کتاب زیر ...
رومن رولان، محمد قاضی (مترجم) رومن رولان
ناشر: روزبهان - خرداد 1402
1520000 ریال 1368000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
موهنداس کارمچاند گاندی، شهرام نقش تبریزی (مترجم) موهنداس کارمچاند گاندی
ناشر: نشر نی - آذر 1401
موهنداس کارمچاند گاندی، مسعود برزین (مترجم) موهنداس کارمچاند گاندی
ناشر: نشر ثالث - بهمن 1401
اکنات ایسواران، شهرام نقش تبریزی (مترجم) اکنات ایسواران
ناشر: ققنوس - آذر 1401
اف.سی. فریتاس، محمدامین باباربیع (مترجم) اف.سی. فریتاس
ناشر: ذکر - اردیبهشت 1399
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی - 1402
موهنداس کارمچاند گاندی موهنداس کارمچاند گاندی
ناشر: جامی، مصدق - دی 1398
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - بهمن 1402
شهرام اسدزاده (گردآورنده)، محسن پیلوار (گردآورنده) شهرام اسدزاده (گردآورنده)
ناشر: موسسه فرهنگی و هنری زیتون سبز - خرداد 1389
علی سرزعیم، سیدشمیم طاهری (ویراستار)، فرهاد نیلی(مقدمه) علی سرزعیم
ناشر: ترمه - اسفند 1402