خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: نوآور - 1402
2580000 ریال 2322000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - بهمن 1400
جان مورفی، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - مهر 1402
ناشر: چالش - 1401
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
مارک ج. داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک ج. داگلاس
ناشر: چالش - 1402
رضا صبری، کامیار فراهانی فرد رضا صبری
ناشر: چالش - دی 1398
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1402
رابرت جی. هگستروم، مهدی زیوداری (مترجم)، حسن اکبری (مترجم) رابرت جی. هگستروم
ناشر: چالش - شهریور 1401
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1402