خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: سمت - تیر 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
گیل باتل، شهرناز بخشعلی زاده (مترجم) گیل باتل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
مهدی مشکوه الدینی مهدی مشکوه الدینی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - تیر 1398
محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سمت - اسفند 1401
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: نیلوفر - 1399
ناشر: محراب قلم - اسفند 1400
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 1402
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - بهمن 1401
فاطمه صغری علیزاده، سیدبهنام علوی مقدم، محمدرضا پاشایی (ویراستار) فاطمه صغری علیزاده
ناشر: ابوعطا - شهریور 1390