خریداران به همراه کتاب زیر ...
John Estrella, Charles Duncan, Sami Zahran, James Haner, Rubin Jen John Estrella
ناشر: Wiley - آذر 1391
500000 ریال 250000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دانیل لاوسون، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) دانیل لاوسون
ناشر: آدینه - تیر 1388
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - فروردین 1388
دنیس پی میلر، محمد شیخیان تعلقی (مترجم) دنیس پی میلر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1390
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
والاس استتینیوس، در رایلی وود، جاکولاین ال دویله، جان ال دویله، غزاله کاظمی نژاد (مترجم) والاس استتینیوس
ناشر: آدینه - تیر 1388
ناشر: حامی - 1383
پویان امین موید پویان امین موید
ناشر: اشاره - دی 1389
فرگوس اوکاتل، محمد حسین محمودی ساری (مترجم)، حمیدرضا پیرمراد (مترجم) فرگوس اوکاتل
ناشر: آدینه - 1389
موسسه مدیریت پروژه (PMI)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه (PMI)
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1389