خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - 1391
80000 ریال 64000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی 1390
Rawdon wyatt Rawdon wyatt
ناشر: آدینه - 1391
ناشر: فروزش - اردیبهشت 1394
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 1401
رضا صبری، کامیار فراهانی فرد رضا صبری
ناشر: چالش - دی 1398
هرژه، گروه مترجمان نشررایحه اندیشه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - مهر 1400
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
OGC, سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، سرمد کیانی (مترجم)، ابوالفضل رضایی (مترجم) OGC
ناشر: آدینه - خرداد 1394
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401