ترتیب بر اساس:
فرامرز شعبان زاده (به اهتمام) فرامرز شعبان زاده (به اهتمام)
ناشر: کیومرث - 15 فروردین 1386
42000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 25 فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
ناشر: پرستاران جوان - بهمن 1395
75000 ریال
علیرضا مغیثی (مترجم)، نسرین آژنگ (مترجم)، معصومه افسری (مترجم)، محمدمهدی گویا (زیرنظر) علیرضا مغیثی (مترجم)
ناشر: اندیشمند - 4 خرداد 1387
تارون گرا، حیراج شاه، ژوزف ال. متیو، انجالی، فاطمه باطنی (مترجم)، الناز قاسمی (مترجم)، جمشید نارنج کار (مترجم) تارون گرا
ناشر: سماط - 6 اسفند 1386
49500 ریال
راجیش بهاتیا، آر.ال. ایچپوجانی، نوید اسفندیاری (مترجم)، شهره زارعی (مترجم)، کاوه هراتیان (مترجم) راجیش بهاتیا
ناشر: طبیب - 1382
44500 ریال
ناشر: خسروی، دیباج - 22 آبان 1387
149000 ریال
فاطمه علیان فینی فاطمه علیان فینی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک - تیر 1396
97000 ریال
علیرضا مغیثی، محمود شریفیان درچه علیرضا مغیثی
ناشر: صدا - 1383
فرید تیموری فرید تیموری
ناشر: الباب - 1382
14500 ریال
احسان حسینی، علی قمری احسان حسینی
ناشر: رویان پژوه - اسفند 1395
180000 ریال
حسام الدین عسکری مجدآبادی، مهری انصاری نیاکی، سوسن سجادی، علی رمضانخانی (مقدمه) حسام الدین عسکری مجدآبادی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 21 مرداد 1391
59000 ریال
گری مارشال، قمرتاج خطایی (مترجم) گری مارشال
ناشر: ارجمند - 20 خرداد 1385
39000 ریال
حمید میرمحمدصادقی (ویراستار)، وجیهه اکبری (گردآورنده) حمید میرمحمدصادقی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 29 فروردین 1391
45000 ریال
کمیته بیماریهای عفونی انجمن متخصصین کودکان آمریکا، زهره کلباسی (مترجم) کمیته بیماریهای عفونی انجمن متخصصین کودکان آمریکا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 5 شهریور 1385
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد