ترتیب بر اساس:
اسماعیل احمد یاغی اسماعیل احمد یاغی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 11 شهریور 1400
480000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
مهران پاینده، استانلی میلگرام، عباس خداقلی (مترجم) مهران پاینده
ناشر: اختران - 7 خرداد 1398
330000 ریال 280500 ریال
هربرت مارکوزه، مجتبی گل محمدی (مترجم)، علی عباس بیگی (مترجم) هربرت مارکوزه
ناشر: گام نو - 9 مرداد 1386
150000 ریال
دیوید ساندرز، حمید امانت (مترجم) دیوید ساندرز
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 18 تیر 1390
200000 ریال
ریچارد سنت، باقر پرهام (مترجم) ریچارد سنت
ناشر: پردیس دانش - 18 دی 1391
125000 ریال
گروه مطالعات امنیت ملی گروه مطالعات امنیت ملی
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - 14 آبان 1390
30000 ریال
ناشر: موسسه پندارآفرینان آتی - 6 آبان 1393
200000 ریال
میشائیل پاشن، اریش دیسمایر میشائیل پاشن
ناشر: دایره دانش - بهمن 1394
230000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد