ترتیب بر اساس:
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 اسفند 1400
1150000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
برایان کرتی، فروغ تن ساز (مترجم)، حسن طلایی (ویراستار) برایان کرتی
ناشر: مدرسه - 1 فروردین 1391
550000 ریال
تامس آرمسترانگ، مهشید صفری (مترجم) تامس آرمسترانگ
ناشر: مدرسه - 15 اردیبهشت 1396
320000 ریال
ساراجین بلیک مور، یوتا فریث، سیدکمال خرازی (مترجم) ساراجین بلیک مور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 اردیبهشت 1389
95000 ریال
پاول هوارد-جونز، سیدکمال خرازی (مترجم) پاول هوارد-جونز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 بهمن 1398
360000 ریال
اکبر سلیمان نژاد اکبر سلیمان نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1397
110000 ریال
رهااووز ترکان، رویا پورمناف (مترجم)، سهیلا امیرقاسم خانی (ویراستار) رهااووز ترکان
ناشر: نسل نو اندیش - 8 اسفند 1389
33000 ریال
ریچارد اشمیت، تیموتی دونالد لی، عبدالله قاسمی (مترجم)، رسول حمایت طلب (مترجم) ریچارد اشمیت
ناشر: علم و حرکت - 3 شهریور 1387
695000 ریال
ریچارد اشمیت، تیموتی دونالد لی، عبدالله قاسمی (مترجم)، رسول حمایت طلب (مترجم) ریچارد اشمیت
ناشر: علم و حرکت - 3 شهریور 1387
425000 ریال
حسن کرکی، مریم ثنایی زاده حسن کرکی
ناشر: آییژ - 19 شهریور 1391
200000 ریال
ناشر: صدای معاصر، شب گیر - 3 دی 1390
42000 ریال
علی رووف علی رووف
ناشر: مدرسه - 20 شهریور 1398
320000 ریال
ناشر: عابد - 11 مهر 1388
15000 ریال
دیویدای سوسا، محمدباقر کجباف (مترجم)، احمد یارمحمدیان (مترجم) دیویدای سوسا
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 شهریور 1388
40000 ریال
ریچارد اشمیت، تیموتی دونالد لی، رسول حمایت طلب (مترجم) ریچارد اشمیت
ناشر: علم و حرکت - 12 بهمن 1393
425000 ریال
نمایش 1 - 15 از 77 مورد