ترتیب بر اساس:
محمدهادی معرفت محمدهادی معرفت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تمهید - مرداد 1393
1820000 ریال 1638000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: اطلاعات - مرداد 1399
3000000 ریال 2700000 ریال
مستنصر میر، حسین عبدالرئوف، ابوالفضل حری (مترجم) مستنصر میر
ناشر: نیلوفر - تیر 1391
1450000 ریال 1305000 ریال
ابوالفضل خوش منش، سیدحسام قریشی، سعیدرضا علی عسگری (ویراستار)، علی شریفی(زیرنظر) ابوالفضل خوش منش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - اسفند 1401
750000 ریال 675000 ریال
حسین جمعه، سیدحسین سیدی (مترجم) حسین جمعه
ناشر: سخن - مرداد 1391
3300000 ریال 2970000 ریال
سیدمحمدحسین طباطبایی، سیدهادی خسروشاهی (به اهتمام) سیدمحمدحسین طباطبایی
ناشر: بوستان کتاب قم - خرداد 1393
550000 ریال 495000 ریال
محمدهادی معرفت محمدهادی معرفت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تمهید - خرداد 1401
1280000 ریال 1152000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی بهاء الدین خرمشاهی
ناشر: ناهید - آذر 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
بسام جمل، سیدحسین سیدی (مترجم) بسام جمل
ناشر: سخن - آبان 1389
3500000 ریال 3150000 ریال
محمدعابد جابری، محسن آرمین (مترجم) محمدعابد جابری
ناشر: نشر نی - مرداد 1402
4600000 ریال 4140000 ریال
ناشر: سخن - اردیبهشت 1391
3900000 ریال 3510000 ریال
ناشر: سخن - آبان 1393
2900000 ریال 2610000 ریال
فرامرز معتمد دزفولی فرامرز معتمد دزفولی
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1398
800000 ریال 720000 ریال
صدیقه میرشمسی صدیقه میرشمسی
ناشر: سخن - دی 1390
3300000 ریال 2970000 ریال
عامر قیطوری عامر قیطوری
ناشر: نگاه معاصر - 1398
500000 ریال 450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,131 مورد