ترتیب بر اساس:
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1398
280000 ریال
محمدرضا شعبانعلی محمدرضا شعبانعلی
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 1396
390000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، مهدی قراچه داغی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: اسرار دانش - 24 آبان، 1391
60000 ریال
لی تامپسون، محمدرضا شعبانعلی (مترجم) لی تامپسون
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 1397
290000 ریال
مسعود حیدری مسعود حیدری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند، 1396
170000 ریال
ناشر: نوین توسعه - 1397
490000 ریال
مارک شوئن فیلد، علی مستاجران (مترجم)، مسعود راجی (مترجم) مارک شوئن فیلد
ناشر: نشر نی - شهریور، 1397
360000 ریال
پرویز درگی، محمدحسین غوثی پرویز درگی
ناشر: بازاریابی - مهر، 1394
240000 ریال
ناشر: دنیای اقتصاد - اسفند، 1395
120000 ریال
چسترلوییس کاراس، محمدابراهیم گوهریان (مترجم) چسترلوییس کاراس
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن، 1394
179000 ریال
ناشر: البرز - 1394
130000 ریال
مایکل سی. دونالدسون، می می دونالدسون مایکل سی. دونالدسون
ناشر: هیرمند - تیر، 1397
400000 ریال
مایکل سی. دونالدسون مایکل سی. دونالدسون
ناشر: آوند دانش - مرداد، 1397
250000 ریال
اصغر گرشاسبی، محمدرضا تاجیک (مقدمه) اصغر گرشاسبی
ناشر: مهاجر - 04 تیر، 1393
250000 ریال
ویلیام یوری، فرخ بافنده (مترجم) ویلیام یوری
ناشر: نسل نو اندیش - مرداد، 1397
329000 ریال
نمایش 1 - 15 از 104 مورد