ترتیب بر اساس:
ناشر: نهر دانش - 1 تیر 1397
840000 ریال 672000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محمودرضا حقی فام (مترجم)، محمداسماعیل هنرمند (مترجم) رونالد آلن
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 13 مهر 1397
1500000 ریال
هادی سعادت، احد کاظمی (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، حیدرعلی شایانفر (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
700000 ریال
هادی سعادت، حیدرعلی شایانفر (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، احد کاظمی (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 10 اسفند 1398
275000 ریال
احمد کاظمی احمد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 14 اسفند 1398
170000 ریال
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 9 اسفند 1392
220000 ریال
ناشر: نهر دانش - 8 آذر 1393
840000 ریال
حمیدرضا فغانی، رضا اسکندرزاده، نازنین سامانی (ویراستار) حمیدرضا فغانی
ناشر: سروش دانش - 19 آذر 1391
69000 ریال
ویلیام استیونسون، جان گرینجر ویلیام استیونسون
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 5 مهر 1393
390000 ریال
فرانسیسکو سی. دلارزا، مجید گندمکار (مترجم)، فرزاد مزین رام (مترجم)، عباس نیک رو (مترجم) فرانسیسکو سی. دلارزا
ناشر: قدیس - 15 اسفند 1391
800000 ریال
حمید لسانی، نعمت طالبی حمید لسانی
ناشر: قائم - 1381
33000 ریال
حسین فلاحی دهکی، ایرج نجاری حسین فلاحی دهکی
ناشر: سها دانش - 30 اردیبهشت 1399
850000 ریال
ویلیام استیونسون، پیروز پروین (مترجم) ویلیام استیونسون
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
185000 ریال
ناشر: نهر دانش - دی 1394
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 76 مورد