ترتیب بر اساس:
علی پیرهانی، افسانه حجتی طباطبائی (ویراستار) علی پیرهانی
ناشر: نشر طلایی - اردیبهشت 1396
400000 ریال 360000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: نشر طلایی - خرداد 1395
5500000 ریال 4950000 ریال
سیمون چشایر، حبیب یوسف زاده (مترجم) سیمون چشایر
ناشر: نشر طلایی - 3 مرداد 1401
400000 ریال 360000 ریال
مهدی میرکیایی، مسعود کشمیری (تصویرگر) مهدی میرکیایی
ناشر: نشر طلایی - بهمن 1394
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: نشر طلایی - شهریور 1397
2200000 ریال 1760000 ریال
سلیم حسنی، محمد کرام الدینی (مترجم)، سیاوش شایان (مترجم)، منصور ملک عباسی (مترجم)، افسانه حجتی طباطبائی (مترجم)، سعید علی تاجر (مترجم)، سیدحجت الحق حسینی (ویراستار) سلیم حسنی
ناشر: نشر طلایی - 6 مهر 1393
3500000 ریال 3150000 ریال
افشین بختیار (عکاس)، فرهاد سلیمانی (عکاس) افشین بختیار (عکاس)
ناشر: نشر طلایی - خرداد 1395
3500000 ریال 3150000 ریال
بهروز رضایی کهریز بهروز رضایی کهریز
ناشر: نشر طلایی - 4 آذر 1396
2500000 ریال 2250000 ریال
انسیه موسویان، بابک نیک طلب (ویراستار) انسیه موسویان
ناشر: نشر طلایی - دی 1394
550000 ریال 440000 ریال
عرفان خسروی، علیرضا باقری جبلی (ویراستار) عرفان خسروی
ناشر: نشر طلایی - 12 تیر 1398
1800000 ریال 1440000 ریال
مهری ماهوتی مهری ماهوتی
ناشر: نشر طلایی - 1394
1100000 ریال 880000 ریال
زهرا داوری کیا، علیرضا باقری جبلی، یاسمن حسن بیگی، فاطمه حسینی زواری، عرفان خسروی، بهروز رضایی کهریز، سیاوش شایان، محمد عزیزی، عبدالهادی عمرانی، ملیکا قلیچ پور زهرا داوری کیا
ناشر: نشر طلایی - 12 مرداد 1392
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: نشر طلایی - خرداد 1395
950000 ریال 855000 ریال
محمدرضا رضائی، سیروس برزو محمدرضا رضائی
ناشر: نشر طلایی - 5 آذر 1399
1900000 ریال 1520000 ریال
افسانه موسوی گرمارودی، شراره وظیفه شناس (ویراستار) افسانه موسوی گرمارودی
ناشر: نشر طلایی - خرداد 1397
250000 ریال 200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 165 مورد