ترتیب بر اساس:
فرزانه شوقی لیسار (گردآورنده) فرزانه شوقی لیسار (گردآورنده)
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 20 دی 1388
119000 ریال
علیرضا طیرانیان(گردآورنده) علیرضا طیرانیان(گردآورنده)
ناشر: کانون نشر علوم - 1 بهمن 1392
1500000 ریال
ناشر: کانون نشر علوم - بهمن 1395
400000 ریال
ماریجا نوروسیس، اکبر فتوحی (مترجم)، فریبا اصغری (مترجم)، فاطمه السادات شوقی لیسار (ویراستار) ماریجا نوروسیس
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 13 بهمن 1387
79000 ریال
مهشید عرب یارمحمدی، مهسا عرب یارمحمدی مهشید عرب یارمحمدی
ناشر: کانون نشر علوم، چرتکه - 28 خرداد 1387
150000 ریال
کیهان حدادشرق (مترجم) کیهان حدادشرق (مترجم)
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 10 تیر 1388
58000 ریال
فرحبخش سیف فرحبخش سیف
ناشر: کانون نشر علوم - 25 مهر 1389
150000 ریال
جو کسد، فرهاد قلی زاده نوری (مترجم) جو کسد
ناشر: کانون نشر علوم - 4 اردیبهشت 1384
39000 ریال
مارک هرنیتر، علی مالکی (مترجم) مارک هرنیتر
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 12 بهمن 1388
305000 ریال
فرهاد قلی زاده نوری (مترجم) فرهاد قلی زاده نوری (مترجم)
ناشر: سیمین دخت، کانون نشر علوم - 10 بهمن 1386
129000 ریال
محمد مشاقی طبری محمد مشاقی طبری
ناشر: کانون نشر علوم، کاتوزی - 13 آذر 1392
129000 ریال
آلبرت لاسلو باراباسی، مارتون پوشفای آلبرت لاسلو باراباسی
ناشر: کانون نشر علوم، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان - اسفند 1396
750000 ریال
محمدسجاد صدوق، حمیدرضا عابدمسرورخواه، سیدعلی منوری (ویراستار) محمدسجاد صدوق
ناشر: کانون نشر علوم - 13 خرداد 1392
200000 ریال
هانس یواخیم برنت، بورکهارت کاینکا، کیهان حدادشرق (مترجم) هانس یواخیم برنت
ناشر: کانون نشر علوم - 21 فروردین 1384
45000 ریال
محمداسماعیل ایرانیان محمداسماعیل ایرانیان
ناشر: کانون نشر علوم، آترا - دی 1396
1200000 ریال
نمایش 46 - 60 از 215 مورد