ترتیب بر اساس:
ماریانه اوهل، آزیتا خلج امیرحسینی ماریانه اوهل
ناشر: سفیر اردهال - 5 اسفند 1391
500000 ریال
ملیندا کاس، محمد یمینی (مترجم)، واحد ویرایش انتشارات سفیر اردهال (ویراستار) ملیندا کاس
ناشر: سفیر اردهال - 13 اسفند 1390
40000 ریال
عباس محمدی اصل عباس محمدی اصل
ناشر: سفیر اردهال - 30 فروردین 1393
180000 ریال
ناشر: سفیر اردهال - 20 آذر 1398
200000 ریال
اسدالله افشار اسدالله افشار
ناشر: سفیر اردهال - آذر 1395
700000 ریال
ماریو آر دال پاز، نیرو گوپتا، استله کواین، اگنس ال بی سوکات، محمدرضا امیراسماعیلی (مترجم)، امید براتی (مترجم)، محمودرضا محقق (مترجم)، محسن زارع (مترجم)، سیدحسن امامی رضوی (مقدمه) ماریو آر دال پاز
ناشر: سفیر اردهال - 25 تیر 1392
500000 ریال
محمدرسول دریایی محمدرسول دریایی
ناشر: سفیر اردهال - 19 خرداد 1393
700000 ریال
مهندس سلیمان خان، شهرزاد سپاهیان (مصحح) مهندس سلیمان خان
ناشر: سفیر اردهال - 26 بهمن 1392
80000 ریال
عباس انصاری (مترجم) عباس انصاری (مترجم)
ناشر: سفیر اردهال - مهر 1396
600000 ریال
ناشر: سفیر اردهال - 8 مهر 1392
50000 ریال
محمودبن محمد چغمینی، اسکندربن میرفیض طبیب (مترجم)، حمیده حجازی (گردآورنده)، یوسف بیگ باباپور (گردآورنده) محمودبن محمد چغمینی
ناشر: سفیر اردهال - 6 مهر 1392
1000000 ریال
عباس محمدی اصل عباس محمدی اصل
ناشر: سفیر اردهال - 20 خرداد 1392
200000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، یوسف بیگ باباپور (زیرنظر) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سفیر اردهال - 1 تیر 1393
800000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، یوسف بیگ باباپور (زیرنظر)، محی الدین کردی (مصحح) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سفیر اردهال - 1 تیر 1393
800000 ریال
ناشر: سفیر اردهال - 8 بهمن 1398
100000 ریال
نمایش 31 - 45 از 889 مورد