ترتیب بر اساس:
علی اکبر فرهنگی علی اکبر فرهنگی
ناشر: رسا - 19 تیر 1400
850000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 9 مهر 1400
1800000 ریال
ناشر: رسا - 26 بهمن 1400
2500000 ریال 950000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: رسا - 27 بهمن 1400
900000 ریال
آلبرت الیس، رابرت آلن هارپر، الهام شفیعی (مترجم)، علیرضا کاربخش (ویراستار) آلبرت الیس
ناشر: رسا - 25 آبان 1396
140000 ریال
پل کاپلان، مهرداد فیروزبخت (مترجم) پل کاپلان
ناشر: رسا - 19 آبان 1400
2200000 ریال
گاری آلن، عبدالخلیل حاجتی (مترجم) گاری آلن
ناشر: رسا - 15 مهر 1399
650000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: رسا - دی 1395
380000 ریال
دانلسون فورسایت، مهرداد فیروزبخت (مترجم) دانلسون فورسایت
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 9 آذر 1399
1800000 ریال
علی اکبر فرهنگی، ابوالفضل دانایی علی اکبر فرهنگی
ناشر: رسا - دی 1395
240000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: رسا - 14 آذر 1393
750000 ریال
جیمزمیچل هندرسن، ریچارد کوانت، جمشید پژویان (مترجم)، مرتضی قره باغیان (مترجم) جیمزمیچل هندرسن
ناشر: رسا - 19 دی 1400
1500000 ریال
جیمزآر ساندرز، جری ال هورن، ربکا ای توماس، دی مارک توکت، هویلان یانگ، حمید رحیمیان (مترجم)، محمد ضیایی موید (مترجم) جیمزآر ساندرز
ناشر: رسا - دی 1395
110000 ریال
استیون فرانزوی، مهرداد فیروزبخت (مترجم) استیون فرانزوی
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - آذر 1397
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 84 مورد