محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
سوداکار یالامانچی، خوزه دوآتو، لیونل ام. نی، فرشاد صفایی (مترجم)، فاطمه جهانگیری (ویراستار) سوداکار یالامانچی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - دی 1397
500000 ریال
امیرحسین فقهی، مهرداد زمزمیان امیرحسین فقهی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
185000 ریال
آلن ج. وود، بروس ولنبرگ آلن ج. وود
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
2000000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
110000 ریال
محمد عابدی، سیدابراهیم موسوی ترشیزی محمد عابدی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
125000 ریال
فرانک اورارد، روح الله قاسمی (مترجم) فرانک اورارد
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
140000 ریال
حسین امره ایلگین، مهمت هالیس گوئل حسین امره ایلگین
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
600000 ریال
دبلیو.جی. ویتمن، سیدسعید سیدحسینی داورانی (مترجم) دبلیو.جی. ویتمن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
180000 ریال
بت تراوتمن، پریساسادات سیدموسوی (مترجم) بت تراوتمن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
150000 ریال
سارا بوئن، نیها چاولا سارا بوئن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
180000 ریال
شهریار منصوری شهریار منصوری
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - مهر 1397
330000 ریال
جان نیکسون، بختیار شعبانی ورکی (مترجم) جان نیکسون
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، شورای عالی انقلاب فرهنگی - بهمن 1397
200000 ریال
هادی ویسی، علیرضا شاه محمدی، صلاح مفاخری هادی ویسی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - اسفند 1398
200000 ریال
کریم سلیمانی دهکردی کریم سلیمانی دهکردی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - اسفند 1398
300000 ریال
افسانه شهبازی، حبیب کولیوند، زینب سلحشور افسانه شهبازی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - خرداد 1399
380000 ریال
نمایش 31 - 45 از 353 مورد