محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
حسن شریفی، علیرضا موتمنی حسن شریفی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
75000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
پل کلاوال، حسن صدوق (مترجم)، فاطمه جهانگیری (ویراستار) پل کلاوال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - دی 1397
120000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
160000 ریال
کورس خوشبخت، مسعود سجادیان کورس خوشبخت
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
80000 ریال
لیندا فردریکسن، مارگارت بین لیندا فردریکسن
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
90000 ریال
علی اکبر عرب مازار علی اکبر عرب مازار
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
220000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
200000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، سازمان پدافند غیرعامل کشور - مهر 1397
350000 ریال
کریستن وان الورفلت، کاظم نصرتی (مترجم) کریستن وان الورفلت
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
110000 ریال
علی نورزاد (مترجم)، مصطفی جلال (مترجم) علی نورزاد (مترجم)
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - تیر 1397
200000 ریال
سوداکار یالامانچی، خوزه دوآتو، لیونل ام. نی، فرشاد صفایی (مترجم)، فاطمه جهانگیری (ویراستار) سوداکار یالامانچی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - دی 1397
500000 ریال
امیرحسین فقهی، مهرداد زمزمیان امیرحسین فقهی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
185000 ریال
آلن ج. وود، بروس ولنبرگ آلن ج. وود
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
2000000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
110000 ریال
محمد عابدی، سیدابراهیم موسوی ترشیزی محمد عابدی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - مهر 1397
125000 ریال
نمایش 16 - 30 از 353 مورد