ترتیب بر اساس:
ناشر: فوژان - بهمن 1399
650000 ریال
مایکل ج سندل مایکل ج سندل
ناشر: نشر مرکز - 7 بهمن 1398
1400000 ریال
جورجو آگامبن، فواد جراح باشی (مترجم) جورجو آگامبن
ناشر: ققنوس - 11 اردیبهشت 1389
25000 ریال
جورجو آگامبن، محمدرضا قربانی (مترجم) جورجو آگامبن
ناشر: رخ داد نو - 9 تیر 1389
27000 ریال
تامس نیگل تامس نیگل
ناشر: نگاه معاصر - بهمن 1395
160000 ریال
تئودوردبلیو. آدورنو، صالح نجفی (مترجم) تئودوردبلیو. آدورنو
ناشر: هرمس - مهر 1396
250000 ریال
هربرت هارت، محمد راسخ (مترجم) هربرت هارت
ناشر: طرح نو - 1389
85000 ریال
شیرزاد پیک حرفه شیرزاد پیک حرفه
ناشر: نشر نی - 11 بهمن 1393
120000 ریال
احد فرامرزقراملکی احد فرامرزقراملکی
ناشر: مجنون - بهمن 1395
850000 ریال
هری گنسلر، مهدی اخوان (مترجم) هری گنسلر
ناشر: علمی و فرهنگی - 7 آذر 1391
90000 ریال
بندیکتوس دو اسپینوزا بندیکتوس دو اسپینوزا
ناشر: شفیعی - 10 دی 1398
980000 ریال
پیتر سینگر، محمدحسن امامی (مترجم) پیتر سینگر
ناشر: کوهسار - مرداد 1395
170000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1397
120000 ریال
ایمانوئل کانت، حمید عنایت (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: خوارزمی - خرداد 1397
450000 ریال
مایکل جی. ساندل مایکل جی. ساندل
ناشر: آشیان - خرداد 1394
845000 ریال
نمایش 46 - 60 از 214 مورد